Zanieczyszczanie powietrza to szczególnie istotny problem, ponieważ w jego wyniku dochodzi do wielu niebezpiecznych zjawisk. Niestety ich wpływ bezpośrednio dotyka nie tylko zachodzące zmian w przyrodzie, ale także są w znacznym stopniu odczuwalne przez człowieka.

Jednym z takich zjawisk jest wzrastające ocieplanie się klimatu, przez naukowców określane, jako efekt cieplarniany. Jest to szczególnie niebezpieczne zjawisko ze względu na ciągle wzrastającą zawartość gazów w powietrzu, która przyczynia się do zatrzymywania ciepła emitowanego do atmosfery, a tym samym do stopniowego podnoszenia się temperatury Ziemi.

Już dzisiaj naukowcy ostrzegają o grożącym nam ociepleniu klimatu, co niestety nie oznacza tylko lepszej pogody. Bowiem znane nam z filmów topnienie lodowców, podnoszenie poziomu mórz, czy tornada i powodzie, aktualnie siejące spustoszenie na naszym globie, mogą stać się rzeczywistością, z którą nie będziemy mogli sobie poradzić.

www.baittech.pl zestawy hydroforowe w Krakowie
Natalia
News Reporter
Studentka anglistyki. Zapalona podróżniczka - odwiedziła już większość krajów Europy. Bardzo lubi uprawiać sport, w szczególności pływanie.